Wednesday, March 10, 2010

Goodbye, my babies...

Deja, tenka jau skirtis su savo, kaip čia pavadinus, anūkėliais. Tėtušis nelabai beįsileidžia savo vaikus į narvą, tik trinasi žmonelei į pašonę, vilioja dar vieną kartą išauginti.
Čia keturi "atstumtieji" :-). Keturi bachūriukai. Vienas, kaip matyt, blondinas. Toks liesiausias, didžiaakis, bet aršiausias iš visų. Kol kas jie visur kartu, bet ims greitai ir tarpusavyje peštis. Tad kas ieškote bernelio į poras savo amadinai, rašykite.No comments: