Thursday, February 1, 2018

Plants, animals and other people

UZUPIS ART INCUBATOR "Galera" (Uzupio street 2, Vilnius) will open doors to a world of plants, animals and other people on March 15, at 18 o'clock. This is the very first solo exhibition by Reda Tomingas (Animals in dresses).
In two of the gallery’s halls, the artist will be presenting more than 30 pieces of her latest work. Paintings and drawings in one and digitally created art in another.

Animals in dresses-is it animals with human heads or humans with beast heads?
Animals and plants take a very important position in my life and even more important than homo sapiens in my art.
Why? I am still looking for the answer. The diversity of shapes and colors in animal and plant worlds is far more plentiful than in the human one.
I can safely say I have read more books on animal behavior and plant care than human psychology.

Come and explore the faces and figures, colors and textures of animals and plants. And pick your favorite personality.


(Lithuanian)
Kovo 15 dieną, 18 valandą Užupio meno inkubatoriaus projektinė erdvė "Galera" (Užupio g. 2 Vilniuje) atvers duris į augalų, gyvūnų ir kitų žmonių pasaulį. Tai pirmoji Redos Tomingas (Animals in dresses) solo paroda. 
Dvejose erdvėse Reda pristato daugiau nei 30 darbų. Pagrindinėje salėje-tapyba ir grafika, antroje-skaitmeniniu būdu sukurti paveikslai.

Animals in dresses (apsirengę žvėrys) -tai gyvūnai su žmonių kūnais ar žmonės su žvėrių galvomis? 

Gyvūnai ir augalai užima labai svarbią vietą mano gyvenime. Ir gal net svarbesnę nei žmogus mano darbuose. 
Kodėl? Iki šiol mėginu sau atsakyti į šį klausimą. Formų, spalvų įvairovė tikrai pralenkia žmonių pasaulį.
Gyvūnų elgsenos ir augalų pri
ežiūros knygų perskaičiau daugiau, nei žmogaus psichologijos.


Kviečiu patyrinėti gyvūnų ir augalų veidus, figūras, spalvas ir tekstūras. Ir išsirinkti didžiausią asmenybę.

No comments: