Wednesday, December 22, 2010

Pro langą į mano vaikystę...My childhood through a window

Graži - tekstūringa, daugiasluoksnė diena.
Iš vaikystės prisimenu  tokį pat vaizdą - ūkanotą, bet dar su bandomosiomis oro pavojaus sirenomis. Tokiais rytais labai bijodavau eiti į mokyklą.


No comments: