Friday, February 19, 2010

Kaltės jausmas


Vieną vakarą moteris savo bute ant lubų rado naują gyventoją. Paslaptingasis vyriškis stovėjo žemyn galva. Ilgainiui jis niekur iš akių nebeišleisdavo buto šeimininkės. Skaičiuodavo jos žingsnius, geriamos kavos gurkšnius, skaitomos knygos verčiamus puslapius. Jis tapo jos šešėliu. Buvo nepaslankus, tūnodavo kokiame tamsiame kambario kamputyje, tik akys džergždamos lėtai judėdavo akiduobėse, sekdamos moters veiksmus.
Buto gyventoja visiškai su tokia savo dalia susitaikė. Dieną vyriškį ignoruodavo. O rytais pataluose džiūdavo nerimastingos nakties įrodymai-didžiulės prakaito dėmės...1 comment:

Asta said...

Koookie dailūs piešiniai.. O ir istorija įdomi :)