Tuesday, December 15, 2009

Evoliucija

Paskutiniu metu neduoda ramybės mintys apie civilizaciją, kultūros evoliuciją. Visuomenės įtaką individui.
Man visa tai turi neigiamą atspalvį.
O štai neseniai rūpėjo Darvinas bei kiti dėdulės, bandantys suprasti gyvybės kilmę. Čia mano filmas šia tema.


No comments: